Sponsoring

Sponsoraanvragen worden binnen onze organisatie beoordeeld door Profit Counts. Dit bedrijf zal uit naam van Bedrijfs Gezondheids Centrum Parkstad (o.a. ArboPro  en WorkPro reintegratie) aanvragen in behandeling nemen en na een screening eventuele aanvragen toekennen.

Bij het verzoek om sponsoring ( in welke vorm dan ook) verzoeken wij u contact op te nemen met Profit Counts

logo-PC

Plevier 16,  6451 LD, Schinveld

Telefoon Patrick Vrijman: +31 6 24392942  patrick@profitcounts.nl
Telefoon Edwin Sturtz : +31 6 27028133     edwin@profitcounts.nl

Bedrijfs Gezondheids Centrum Parkstad (waaronder ArboPro, WorkPro en BaanPro) is actief sponsor van de lokale sportvereniging. Omdat we van mening zijn dat sportverenigingen van onschatbare waarde zijn voor de lokale gemeenschap en voor de gezondheid van de mens, dragen we dit in brede zin een hart toe.

 sponsorelftal
Concreet participeren wij in Sponsorelftal. Via dit platform wordt sponsoring voor alle verenigingen mogelijk gemaakt. Wij verwijzen u graag naar de mogelijkheden van Sponsorelftal voor uw initiatief. Neem gerust een kijkje op Sponsorelftal.nl